Herroepingsrecht terug

Herroepingsrecht - bedenktermijn

U kan het herroepingsrecht formulier hier downloaden.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

 

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door het herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar Kantoorsupplies bvba. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle accessoires, de gebruiksaanwijzing en de factuur en/of leveringsbon:

a)     hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (Kantoorsupplies bvba is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: Kantoorsupplies bvba;

b)     hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van € 40, laten ophalen door Kantoorsupplies bvba.

 

Een toestel waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of niet in zijn originele verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Kantoorsupplies bvba onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen.

Winkelwagen
 geen items   |   € 0,00
Klanten login
Bestel via productcode
Code Aantal
Onze winnende formule is simpel
kwaliteitsproducten
+ scherpe prijzen
+ levering volgende dag
+ levering op factuur
= Uw Voordeel !